Que és el Canvi d'Ús

BENVING@TS A CANVIDUS-novarq... ¿TE UN LOCAL I DESITJA CONVERTIR-LO EN UN HABITATGE? ¿VOL SUBDIVIDIR EL SEU PIS EN DOS? ¿DISPOSA D'UN EDIFICI I PRETEN FER UN APARTAMENT INDEPENDENT PER PLANTA? ¿NECESITA LEGALITZAR UNA CASA? ACLAREIXI TOTS ELS SEUS DUBTES AMB EL NOSTRE SERVEI TECNIC D'ARQUITECTURA, QUE L´HI OFERIRA TOT L' ASSESORAMENT PROFESSIONAL NECESSARI AMB GARANTIA, RAPIDESA I A PREU ECONOMIC

Es coneix la llicència de canvi d'ús de local comercial/ oficina/ estudi/ garatge-aparcament a vivenda i viceversa, com la llicència d'Obres Majors concedida per l'ajuntament corresponent, per la qual s'autoritza al titular d'un immoble a realitzar un canvi de l'ús originari del mateix d'acord amb les Ordenances Municipals i les Normes Urbanístiques vigents.

Al tractarse d'una llicència urbanística per ser obra major, l'únic tècnic competent per a la redacció del projecte tècnic serà un arquitecte.

Una vegada concedida la llicència i realitzades les obres de reforma per a acondicionar-l´ho a tal efecte, es podrà obtenir la Cèdula d'Habitabilitat i escripturar posteriorment ja com habitatge el que abans no era possible.

Així mateix, s'inscriurà de nou l'immoble en el Registre de la Propietat i també, es notificarà la modificació a la Direcció general del Cadastre.El Canvi d'ús pot ésser també INTEGRAL quan es transformi l'ús complet de tota una edificació.  Precisament aquesta actual tendència del mercat immobiliari ajuda a racionalitzar i optimitzar edificis públics i privats a la vegada que impulsen el mercat i generen feina.

D'habitatges a hotel i centre comercial, de oficines a bloc de vivendes… poden ser alguns dels canvis d'ús immobiliari de nombrosos edificis.

Generalment tots els edificis són susceptibles de canvis d'ús. Els usos residencials permeten la seva  transformació a dotacional, hoteler o comercial. Més complicat és la transformació a industrial. Això ha provocat que molts inversors s'hagin replantejat l'ús d'alguns dels immobles que formen part de les seves carteres, per a obtenir una major rentabilitat ja que varia significativament segons l'ús de l'immoble.