Projecte Reforma

Amb l'estimació de pressupost i de viabilitat favorable al canvi d'ús que proporciona l'estudi previ, la nostra actuació comprendria:


-Amidament i estudi del local a adequar.

-Redacció del projecte tècnic de Reforma de local comercial/ oficina/ estudi/ garatge-aparcament i de Canvi d'ús a Habitatge, visat pel Col·legi d'Arquitectes.

-Direcció i gestió de las obres de condicionament i de reforma, que per l´ho general requereixen quasi la totalitat d'espacis dels locals.OBRA DE REFORMA
Per a l'execució dels treballs de reforma i en cas de que així ho desitji, oferim el servei "claus en ma".
Amb els nostres col.laboradors habituals (empreses i industrials intervinents) pressupostarem i portarem tot a terme de principi a fi, professionalment i d'acord al Projecte redactat. D'aquesta manera, no es tindrà que responsabilitzar de res al respecte de la coordinació i realització de les obres.